Üldtingimused

Üldtingimused

SISSEJUHATUS

Sportrec OÜ GPS jälgimisteenuse osutamise üldtingimuste eesmärk on kehtestada üldised põhimõtted Sportrec OÜ ja Tellija vahel kokkuleppe sõlmimiseks, GPS jälgimisteenuse osutamiseks ja kahju hüvitamiseks.

 

1. GPS JÄLGIMISTEENUSE SISU

1.1. Teenuse osutaja ülesanded on alljärgnevad:

1.1.1. Internetilingi (edaspidi „Link“) ettevalmistamine, kus GPS jälgimiseadme (edaspidi „Seade“) asukoht on nähtav.

1.1.2. Sama Lingi ettevalmistamine Ürituse taasesitamiseks (replay).

1.1.3. Lingi töötavana hoidmine vähemalt üks aasta peale Ürituse lõppu.

2. TEENUS EI SISALDA

2.1. Teenuse osutaja ei oma kohustust tagada:

2.1.1. Seadme töötamiseks vajamineva GPS signaali kättesaadavust Ürituse toimumise alal.

2.1.2. Seadme töötamiseks vajamineva mobiilse GPRS andmeside olemasolu Ürituse toimumise alal.

2.1.3. Seadme töötamiseks vajamineva mobiilse GPRS andmeside olemasolu Ürituse toimumise ajal.

2.1.4. Seadme ühtlast töötamist oludes, kus GPS signaal või GPRS andmeside on katkendlik.

2.1.5. Seadme ühtlast töötamist oludes, kus GPS signaal peegeldub (näiteks hoonete vahel).

2.1.6. Seadme töötamist, kui seadme kandja lülitab Seadme välja.

2.2. Lisaks punktis 2.1 kirjeldatutele võib esineda tehnilisi asjaolusid, mis katkestavad Ürituse ajal mõne GPS seadme töötamise.

2.3. Tingituna punktides 2.1 ja 2.2 toodud riskidest võib juhtuda, et kõik Seade ei ole Lingi kaudu jälgitav.

2.4. Teenuse osutaja ei võta kohustust tagada Teenuse töötamist 0-sekundilise ajaerinevusega reaalaja suhtes. Seadmete asukoht on Lingilt alati näha lühikese viitajaga, mis reeglina väiksem kui 1 minut.

3. TELLIJA KOHUSTUSED

3.1. Tellija kohustub täitma tellimisvormi ja tasuma teenustasu õigeaegselt.

3.2. Tellija kohustub Seadme vastu võtma ettenähtud ajal ja kohas.

3.3. Tellija kohustub tagastama Seadme koheselt peale finišeerumist.

4. TELLIJA VASTUTUS

4.1. Tellija nõustub, et on Lingi kaudu nähtav nii sõpradele, sugulastele kui ka kõigile teistele internetikasutajatele.

4.2. Tellija on teadlik, et Seadmed on pritsmekindlad (IPX5), aga ei ole veekindlad; seadme vette sattumine võib tuua kaasa selle töötamast lakkamise.

4.3. Seadme või rihma kaotsimineku või purunemise korral on Tellija kohustatud Teenuse osutajale hüvitama tekkinud varalise kahju.

4.3.1. GPS seadme purunemise või kaotuse korral kohustub tellija tasuma 150 eurot.

4.3.2. Rihma purunemise või kaotuse korral kohustub tellija tasuma 15 eurot.