Baltic Offshore Week

Baltic Offshore Week

BOW GPS tracking

16.-18.06.2023 – Helsinki, Finland

Race cancelled: 16.06 ORC A, B, C
Inshore + offshore: 17.06 ORC A, B, C
Inshore races: 18.06 ORC A, B, C


17.-19.06.2022 – Tallinn, Estonia

Offshore race: 18.06 ORC A, B

18.-20.06.2021 – Helsinki, Finland

Inshore races: 18.06 ORC AB ORC C
Offshore race: 19.06 ORC AB, C
Inshore races: 20.06 ORC AB ORC C

7.-9.08.2020 – Tallinn, Estonia

Offshore race: 07.08 ORC A ORC B

14.-16.06.2019 – Helsinki, Finland

Offshore race: 14.06 ORC A ORC B ORC C
Inshore races: 15.06 ORC A, B, C
Inshore races: 16.06 ORC A, B, C

15.-17.06.2018 – Tallinn, Estonia

Offshore race: 15.06 ORC A, B, MH ORC C

16.-18.06.2017 – Helsinki, Finland

Offshore race: 16.06 ORC A, B, C
Inshore races: 17.06 ORC A, B, C
Inshore & coastal race: 18.06 ORC A, B, C

17.-19.06.2016 – Tallinn, Estonia

Inshore race 1: ORC A, ORC B, mulithull
Inshore race 2: ORC A, ORC B
Coastal race 3: ORC A, ORC B, multihull


22.-24.08.2014 – Tallinn, Estonia

Offshore race: ORC-I ORC-II ORC-III ORC-IV

Comment (1)

  1. […] Seda, millised jahid on paremad ja kiiremad avameresõidus ja kes osavamad taktikaliselt nõudlikus ja tugevat meeskonnatööd eeldavas lühirajasõidus, näitab eelolev nädalalõpp. Eestisse jõudnud kõrgrõhkkond ei tee ei purjetajate ega korraldajate elu lihtsaks. Täna keskpäeval startima pidanud ligi 10-tunnine avameresõit sai oma lähte alles pärast kella nelja pärastlõunal kui võistluskomitee peavõistlusjuht Madis Ausmani juhtimisel viis laevastiku tuult oodates ja otsides Aegna saarest mööda, kus ca 5-sõlmese tuulega saadi avameresõitu alustada. Erinevaid tuuleprognoose arvesse võttes võib see etapp lõppeda ka laupäeva varastel hommikutundidel ja sõltuvalt sellest korrigeeritakse ka järgmise päeva võistluse ajakava. Jahtide liikumist avameresõidul saab otse jälgida ka GPS jälgimisseadmete abil Sportrec vahendusel. […]

    August 8, 2020 at 12:09

Comments are closed.